Stránky nejsou momentálně v provozu...


EVROPSKÁ ASOCIACE CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE, z.s.

 https://www.muzikoterapie.art/


V současné době působí v České republice a v dalších státech desítky celostních muzikoterapeutů, absolventů studia Celostní muzikoterapie na ICV FF UP v Olomouci. Více informací nejdete na webových stránkách Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z.s.
 
CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE

Autorem unikátní české metody CMLH je PaedDr. Lubomír Holzer, muzikoterapeut, umělec, speciální pedagog.
www.muzikoterapie.net


CELOSTNÍ PŘÍSTUP JE ZÁKLAD

Celostní muzikoterapie má ve svém filozofickém základu komplexní neboli celostní přístup ke světu, vesmíru, člověku a terapii samotné. Celostní muzikoterapie působí vždy komplexně na fyzickou, psychickou, emoční, sociální, energetickou, duševní a duchovní složku lidského bytí. Komplexní jsou i její účinky. Primárně pozorovaným, prožívaným i reflektovaným účinkem je rychlé zklidnění klientů, navození stavu relaxace a postupné odeznění emočních, psychických i tělesných tenzí a spazmů. Měřitelnými efekty jsou zpomalení a zklidnění tepové a dechové frekvence, ustálení krevního tlaku. U klientů s poruchami chování, zvláště u klientů s poruchami autistického spektra, dochází ke zklidnění agresivity a dalších jinak charakteristických průběhů. Celostní muzikoterapie pracuje široce také s lidmi s mentálním postižením, kombinovanými vadami či psychickým onemocněním, Parkinsonovou nemocí aj. Účinně se uplatňuje i u běžné populace např. jako prevence syndromu vyhoření nebo podpora při zvládání zátěžových a stresových situací.
Celostní muzikoterapii lze chápat jako univerzální terapeutický prostředek, bez známých kontraindikací.

UNIKÁTNOST METODY

Celostní muzikoterapie pracuje v oboru přírodních zákonů. Projevem akustických je tzv. přirozené ladění použitých hudebních nástrojů, které z pohledu celostní muzikoterapie nejadekvátněji odpovídají  lidskému organismu a zároveň jsou pro lidskou bytost nejpřirozenější a tím také nejúčinnější.  Muzikoterapeut hraje sám nebo společně s klienty živě na tyto muzikoterapeutické nástroje vyráběné ručně z přírodních materiálů. Zmíněná specifikace činí z celostní muzikoterapie unikátní a univerzální muzikoterapeutickou metodu, mající prokazatelně hluboké terapeutické účinky.

STUDIUM MUZIKOTERAPIE

Výuka celostní muzikoterapie probíhá v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a představuje komplexní systém vzdělávání v muzikoterapii na vysoké odborné úrovni s garancí univerzity a dlouhodobou akreditací MŠMT. V současnosti má tři navazující stupně a účastníci mohou absolvovat celkem 730 hodin muzikoterapeutického odborného, praktického a prožitkového výcviku, včetně sebezkušenostního výcviku a supervize. Garantem studia je autor metody Paed.Dr. Lubomír Holzer.
http://icv.ff.upol.cz/kurzy/

 

FelixNET©