EACM

 - Zpět


Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z.s.
EACM

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Název, forma, sídlo a působnost

1. Název: Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s., zkráceně EACM, dále jen „spolek“.

2. Adresa sídla spolku je Ďáblická 973/2k, Praha 8 Ďáblice, 182 00.

3. Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s. je právnickou osobou s působností na území ČR, SR a dalších evropských států.

Účel spolku

Účelem spolku je vytvořit odborné zázemí a profesní i lidskou podporu svým členům, propagace a rozvoj celostní muzikoterapie, metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Sdružovat muzikoterapeuty pracující metodou celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera (CMLH), muzikoterapeuty studující zmíněnou metodu i muzikoterapeuty a osoby mající zájem o celostní muzikoterapii. Shromažďovat a šířit informace o celostní muzikoterapii mezi odbornou i laickou veřejností. Spolupráce s dalšími odborníky a sdruženími v sektorech zdravotnictví, školství, sociálních služeb. Podpora odborného vzdělávání v oboru Celostní muzikoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v ostatních vzdělávacích institucích. Systematická práce na rozvoji a šíření muzikoterapie ve všech druzích škol a školských zařízení, sociálních služeb, zdravotnictví a ve všech oborech lidské činnosti i fungování společnosti a člověka. Cílem je snaha o konstituování muzikoterapie jako oboru a prosazování s tím spojených legislativních změn.

Hlavní činnost spolku

Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem tak, jak je vymezeno v čl. II těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. VIII těchto stanov a ze zisku z vedlejších činností dle čl. IV těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku dlouhodobě nepřesáhnou náklady.

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

1. muzikoterapeutická činnost (komunitní muzikoterapie, individuální a skupinová muzikoterapie, muzikoterapeutické koncerty, muzikoterapeutické pobyty),

2. vzdělávací činnosti (kurzy, přednášky, metodická podpora, supervize),

3. výcviková činnost – odborná, zkušenostní, sebezkušenostní a supervizní,

4. publikační a výzkumná činnost,

5. propagační činnost.  

6. Mezioborový dialog – muzikoterapie a zdravotnictví, muzikoterapie a školství, muzikoterapie a sociální služby, muzikoterapie a společnost, muzikoterapie a legislativa.

VÝBOR EACM, z.s.

Předseda: PaedDr Lubomír Holzer    www.muzikoterapie.net
Místopředsedkyně: Mgr. Veronika Faltusová    
www.muzikoveru.cz
Místopředseda: Ing. Luděk Vařák  
Bc. Daniela Jeníčková  
Mgr. Irena Savková  
Mgr. Soňa Štoudková   
http://www.kjm.cz/muzikoterapie-kjm
Ing. Michal Veselý

Profesní komise pracuje ve složení:

Předseda: PaedDr Lubomír Holzer      
Mgr. Veronika Faltusová 
Iva Smýkalová  
Sabina Pelechová  
Mgr. Soňa Štoudková


Revizní komise pracuje ve složení:

Předsedkyně: Mgr. Magda Blahová 
Mgr. Jana Gavendová 
Kateřina Paclíková    http://www.katerinapaclikova.cz/
Ing. Milan Minář
Petr Vysočan   
http://www.petrvysocan.estranky.cz/

Etická komise pracuje ve složení:

Předsedkyně: Alena Majznerová 
Členka: Jana Barvířová 
Členka: Mgr. Dita Mohelská

Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z. s.

Ďáblická 973/2k, Ďáblice, 182 00 Praha 8

IČ: 063701


e-mailové adresy:

Výbor asociace:            vybor[zavináč)muzikoterapie.art

Profesní komise:          profesni[zavináč)muzikoterapie.art

Revizní komise:            revizni[zavináč)muzikoterapie.art

Etická komise:              eticka[zavináč)muzikoterapie.art

Více o spolku ve Stanovách v příloze níže... 


Příloha: 

STANOVY


- Zpět

1.1.2018 17:35
| Admin | Celostní muzikoterapie | Galerie | Hudební nástroje | Kalendář | Kde | Kontakty | O nás | Pozvánky | Seznam | Úvod | FelixNET©