logo EACM

 - Zpět


Slavnostní členská schůze EACM 25.11.2017 OLOMOUC
Evropská Asociace Celostní Muzikoterapie, z.s.

Vážené kolegyně a kolegové, muzikoterapeuté a příznivci Celostní muzikoterapie,
přijměte pozvání na

Slavnostní členskou schůzi Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie, z.s.
která se koná v sobotu 25. listopadu 2017 ve 14 hodin
v aule Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2.patro), Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc


Program schůze a Stanovy asociace EACM jsou přiloženy níže.
Sejdeme se takto všichni společně poprvé od založení EACM. Vše konáme v duchu přímé demokracie a vzájemného otevřeného dialogu.
Ze stanov EACM zjistíte i naše programové zaměření a myšlenkové směřování. Na řízení a chodu asociace se podílejí všichni její členové.
Těšíme se na Vaši aktivní účast, podněty pro doplnění programu členské schůze a jiné příspěvky k projednání - vybor@muzikoterapie.art


S pozdravem výbor asociace EACM
PaedDr. Lubomír Holzer – předseda
Ing. Luděk Vařák – místopředseda
Mgr. Veronika Faltusová – místopředseda
Bc. Daniela Jeníčková
Mgr. Irena Savková
Mgr. Soňa Štoudková Ph.D.
Ing. Michal Veselý


Příloha: 

STANOVYPROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZEPŘIHLÁŠKA DO ASOCIACE


- Zpět

22.9.2017 17:23
| Admin | Celostní muzikoterapie | Galerie | Hudební nástroje | Kalendář | Kde | Kontakty | O nás | Pozvánky | Seznam | Úvod | FelixNET©