ICV FF UP OLOMOUC
ICV FF UP OLOMOUC

 - Zpět


Koncert absolventů studia Celostní muzikoterapie 3 dne 1.4.2017 Olomouc
ICV FF UP OLOMOUC


Dne 1. dubna 2017 se v Uměleckém centu Univerzity Palackého v Olomouci konal Absolventský závěrečný koncert studentů Celostní muzikoterapie CM3 2016/2017.

Koncert završil studium Celostní muzikoterapie 3 - Sebezkušenostní, osobnostně transformační výcvik (navazující stupeň na CMT1 a CMT2). Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. CMT3 má za úkol komplexně rozvinout a stabilizovat účastníky v oblasti sebepoznání, postojů k sobě, ostatním a okolí, v oblasti psychosomatické a emoční zátěže, psychospirituálního ukotvení a stability, průběžného osobnostního růstu a hloubkového celostního vyprofilování osobnosti se zaměřením na terapeutické působení v celostní muzikoterapii, aplikované metodou CMLH PaedDr. Lubomíra Holzera. Frekventant získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Společně s tím dochází k prohloubení emoční inteligence frekventanta. Je to nezbytné k získání kvalitních terapeutických dovedností včetně schopnosti budovat účinný terapeutický vztah.

Odborným garantem a lektorem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, dalšími lektory Mgr. Lubomír Smékal a PhDr. Ludmila Piňosová.

Koncert absolventů pod vedením Lubomíra Holzera byl výjimečný nejen svým prvenstvím (CM3 dokončila 1. studijní skupina), ale také spoluúčinkováním dětí se zdravotním znevýhodněním ze speciálních škol ze Znojma, Zlína a Uherského Hradiště, se kterými muzikoterapeuté pracují ve své praxi. Na programu byly písně muzikoterapeutické, praslovanské, moravské písně a balady zpívané a hrané na lidové, etnické nástroje v přirozeném ladění z celého světa (bubny šamanské a djembe, didgeridoo, tibetské mísy a zvonky,  fujarky a flétny, brumle, kalimby, cistra, kamele  ngoni, housle, akordeon a mnoho dalších perkusních nástrojů). V závěrečné části koncertu děti i muzikoterapeuté společně tančili, přidali se též hrou na šamanské bubny psychoterapeuté Ludmila Piňosová a Lubomír Smékal. Spontaneita a radost, kterou zažívají klienti, je očividná. Publikum také zažívá krásný terapeutický zážitek.

V jedinečné a slavnostní atmosféře posléze předává proděkanka Mgr. Dana Bilíková pamětní listy dětem a certifikáty patnácti absolventům studia.

V současné době nemá studium CM3 na ICV FF UP v Olomouci obdobu studia na žádné jiné z vysokých škol v republice. Studenti CM1 a CM2 jsou dlouhodobě a systematicky vzděláváni v metodě Celostní muzikoterapie. Studenti CM3 navíc absolvují sebezkušenostní, osobnostně transformační výcvik a supervize. Absolventi CM3 jsou kvalifikovaní muzikoterapeuté. Více informací o studiu uvádí Portál Univerzity Palackého. VF

 

https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/YPf5B1HHwFLG0v1


Příloha: 

POZVÁNKA


- Zpět

27.2.2017 17:07
| Admin | Celostní muzikoterapie | Galerie | Hudební nástroje | Kalendář | Kde | Kontakty | O nás | Pozvánky | Seznam | Úvod | FelixNET©