4f1c7859-22e8-4126-9f8b-649737aa729f

 - Zpět


Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt 24. 3. - 26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu
reflexe

Maršov jarní 2017

Léčivý, uzdravující, očisťující a transformační pobyt

24. 3. - 26. 3. 2017 Maršov u Uherského Brodu

 

Vždy je velice milým překvapením, jaká krásná místa jsou v naší krajině. Místo, které si zachovalo svou jedinečnou atmosféru venkova málo dotčeného rozpínavou společností, místo, ve kterém se doslova  „zastavil čas“ a žije si svým poklidným životem, je také Maršov u Uherského Brodu. Lesy, pastviny, louky, úžasné výhledy do kopcovité krajiny...

 

Přesně takové  prostředí vytvořilo velmi podporující podmínky pro tradiční jarní, léčivý, uzdravující a transformační pobyt s celostní muzikoterapií . Jedním z jejích principů je právě propojení s přírodou, protože člověka chápe jako její nedílnou součást. Kdo někdy zažil muzikoterapii v tak příjemném prostředí a navíc přímo někde v lůně přírody, plně vnímá tuto nutnost. Působení CM a prožitky každého jsou pak mnohem intenzivnější a napojení s  energií  Země , Vesmíru je mnohem silnější.

 

Od začátku bylo náplní programu pobytu použití  skupinových  technik CMLH, například „muzikoterapeutické dělohy“ nebo „vokální techniky s použitím tibetských misek“.  Intuitivní a alikvotní zpěv  doprovázela hra  na   četné muzikoterapeutické hudební nástroje v   přirozeném ladění.  Muzikoterapeutický orchestr se uplatnil také při doprovodu zpěvu  praslovanských písní ( Lada, Vesna, Perun) a starých moravských lidových písní a balad.  

Ve skupinových technikách CMLH je  nutné aktivní zapojení všech zúčastněných. Jak  skupina pracuje, je vždy velmi důležité a na jejím fungování závisí i účinek aplikovaných technik. Celková pozitivní, přátelská, spolupracující atmosféra se vytvořila opět velmi brzy  a trvala až do konce semináře. Můžeme směle říct, že právě  CMLH  svými východisky, principy, celostním přístupem a působením  tuto pozitivní atmosféru sama  vytváří.

 

Oba dva večery  zakončily skupinové  pasivní muzikoterapeutické  relaxace lektora pobytu, muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera. Měly silné očistně- meditační působení. Sobotní byla  navíc obřadního charakteru, s léčivým a uzdravujícím zaměřením. ,, Obřad Jednoty“ byl pro všechny hlubokým mentálním, emočním a duchovně-energetickým prožitkem. Mnozí opravdu procítili stav Jednoty, který byl velmi silným nepopsatelným  zážitkem.

 

Je velkým potěšením vědomí, že existují terapeutické metody, které mají skutečný, nepopíratelný,    v praxi nesčetněkrát ověřený léčivý a uzdravující efekt na celou lidskou bytost ve všech jejích složkách, tak jako právě  Celostní muzikoterapie  Lubomíra Holzera. Smutným zjištěním však zůstává, že tyto terapie, tak jako například i celostní medicína, zůstávají stále nedostatečně doceněny. Jejich potenciál je  obrovský a my jsme si ho vědomi!

 

 

Mgr. Dita Mohelská

 

 


Příloha: 


- Zpět

23.4.2017 22:33
| Admin | Celostní muzikoterapie | Galerie | Hudební nástroje | Kalendář | Kde | Kontakty | O nás | Pozvánky | Seznam | Úvod | FelixNET©