9faadcf4-f513-45eb-8fea-eeee62a2d29c

 - Zpět


VELIKONOČNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE Horní Maršov
reflexe

Velikonoční prožitkový seminář celostní muzikoterapie

Meditační obřadní koncert Jednoty „Strom předků“

14. 4. - 16. 4. 2017  Horní Maršov v Krkonoších

 

Slunečný páteční den a příjemné prostředí Horního Maršova přivítalo účastníky tradičního velikonočního prožitkového semináře celostní muzikoterapie. PaedDr. Lubomír Holzer - přední český muzikoterapeut, hudebník, umělec, speciální pedagog a lektor zahájil pobyt očistným obřadem a šamanským rituálem.

Intuitivní zpěv, společný tanec, zpěv praslovanských písní, hra na muzikoterapeutické nástroje v přirozeném ladění a použití mnoha technik CMLH naladilo a podpořilo duchovně-energetické propojení všech účastníků už v prvním dnu pobytu. Toto propojení je velice důležité pro společnou práci ve skupině a zintenzivňuje terapeutické, transformační, harmonizační a očistné působení CMLH. Kruh čítal 30 účastníků z různých koutů republiky a také z Polska.

 

Letošní seminář byl naplněn tématem našich předků a také lidské duše. Večerní obřadní koncert Jednoty „Strom předků“ PaedDr. Lubomíra Holzera byl opravdovým vyvrcholením prvního dne a jeho krásným zakončením. Tóny muzikoterapeutických hudebních nástrojů, hra na ně a intuitivní zpěv (zpěv meditační, šamanský, alikvotní, hrdelní, hra na djembé, šamanský buben, didgeridoo, tibetské mísy a zvonky, čínské gongy, koncovku, fujaru, brumli, frčák  a vodní zvon) v jedinečném a profesionálním podání Lubomíra Holzera vytvořily hlubokou až posvátnou atmosféru koncertu. Hudba rozezněla těla, srdce a duše všech posluchačů a stala se pravou meditační oslavou jara, našich slovanských předků, oslavou života a veškerého bytí.

 

Druhým dnem se ještě více prohloubily prožitky účastníků semináře. Rozezněly je bubny šamanské, djembe, didgeridoo, gongy, zpěv s tibetskými mísami a hra na další nástroje použitím  techniky muzikoterapeutického orchestru a muzikoterapeutické „dělohy“.  Prožitky umocnily slovanské písně Perun, Vesna, Mokoš, Lada - Velký RaMCha. Protože byla většina ze zúčastněných muzikoterapeuty nebo studenty CM, byly všechny aktivity velice obohacující také pro jejich další praxi. Co muzikoterapeut sám prožije, to ho posune dál v jeho vnímání, osobnostní transformaci a uvědomění si účinků CMLH, následně vede ke zkvalitnění jeho práce s klienty. Muzikoterapeutické písně i použití zcela nové aktivně-pasivní muzikoterapeutické techniky se šamanskými bubny v nabitém programu celého dne stále udržovaly v příjemném a harmonizujícím rozpoložení, které vygradovalo při večerní pasivní prožitkové muzikoterapeutické relaxaci. Nastala noc a účastníci spočinuli ukolébáni rytmem, mysl, tělo, srdce a vědomí sladěno s veškerým Jsoucnem.

Očistný obřad zahájil i třetí a poslední den pobytu. Den pak pokračoval v radostné náladě, kterou podpořily kruhové tance, zpěv starých moravských lidových písní a praslovanských písní, vycházejících ze slovanské mytologie a slovanského pantheonu. Všichni pociťovali velké sladění a napojení skupiny, které se podařilo vytvořit i během tak krátkého pobytu. Společný oběd byl příjemným zakončením semináře.

 

Na závěr patří poděkování Ing. Janu Bouškovi a Mgr. Veronice Faltusové za organizaci semináře, PaedDr. Lubomíru Holzerovi za lektorské vedení. A samozřejmě také všem zúčastněným za jejich aktivní zapojení do činností, což mělo velký vliv na průběh, celkovou atmosféru a velmi pozitivní účinek pobytu.

      

            ...Lada voda živá, Lada země úrodná...Vesna tančí, Vesna zpívá,... tančí kolo, vše ožívá…

slova písní,  jejich   melodie a   prožitky z   celého   víkendu    doznívají   a  působí  ve všech ještě dlouho po návratu do všedních dnů...

 

Dita Mohelská, Štěpánka Vašíčková, Kateřina Procházková, Eva Dozbabová

redakčně upraveno


Příloha: 


- Zpět

22.4.2017 9:33
| Admin | Celostní muzikoterapie | Galerie | Hudební nástroje | Kalendář | Kde | Kontakty | O nás | Pozvánky | Seznam | Úvod | FelixNET©